English     Persian    

درسی از ستاره شناسی با کیم وارلی


2016-01-18
اعرض في فيس بوك
التطبيقات : التنجيمدرسی از ستاره شناسی با کیم وارلی

کیم گفت «گالامور» یعنی فریبنده یا جادوگر؛ کلمه‌ای است نبتونی و اصلش از دمیدن در جادو، و مریلین مونرو چنین بود؛ اگرچه شاید زندگی خانوادگی‌اش سخت بود (زحل در خانه چهارم) یا در تحصیل علم و دانش، استعدادی نداشت.

کیم ادامه داد: هر که در تقابل ماه و نبتون به دنیا بیاید، آینه‌ای می‌شود که اسرار نهانش را فاش می‌کند و وقتی نبتون در خانه‌ی اول باشد، شخص فکر می‌کند قربانی است. در مورد فاطمه که نبتون در خانه‌ی هفتم استT دیگران تبدیل به قربانی می‌شوند و اورانوس در خانه‌ی هشتم، همان جایی است که روبن ویلیامز که یک سال پیش خودکشی کرد، آن‌جا به دنیا آمده بود و در چنین حالتی، از زهره‌ی خود در اسد در میان گنبد آسمان (ام سی) امید مجد و شهرت دارد.

کیم گفت خانه‌ی دوازدهم، کابین زیرین سکان در کشتی است که منطقه‌ی ناخودآگاه است. وقتی پرسیدم که آیا شعر در این خانه ربطی به عطارد دارد یا نه، پاسخ داد: بله، قطعا. مریخ هم در خانه‌ی هشتم علامت آه و ناله است.

وقتی کیم نقشه‌ی مریلین را با نقشه‌ی تفاوت سیاره‌های ساعت مرگش منطبق کرد، دید که خورشیدش در موضعی نحس با پلوتو بوده که ستاره‌ی تاریکی و توطئه است.
بعد نقشه‌ی هیلاری کلینتون را خواندیم و کیم با اطمینان گفت که خورشید در خانه‌ی دوازدهم، جهان را روشن می‌کند اما در مقابل، محصور شهرت می‌شود. کیم در این‌باره، لطیفه‌ای تعریف کرد:

روزی بیل کلینتون و همسرش هیلاری، کارگر پمپ بنزین را دیدند که روزگاری با هیلاری رابطه عاشقانه داشته بود. بیل که می‌خواسته سربه‌سر همسرش بگذارد، گفته بود: اگر با این مرد ازدواج می‌کردی، حالا بیش از یک کارگر پمپ بنزین یا همسر یک کارگر پمپ بنزین نبودی. همسرش هم فورا پاسخ گفته بود: اگر با او ازدواج می‌کردم، حالا رئیس جمهور شده بود.

بعد از کیم درباره‌ی تأثیر رسوایی لوینسکی روی هیلاری پرسیدم و گفت: هر که ماهش در حوت باشد، شخصی است بی‌اعتنا؛ به‌علاوه، مریخ در اسد، قهرمان است و در پلوتو، قهرمانی است تسلیم‌ناپذیر.

بیل کلینتون هم که نتوانست جلوی میل خود به انحراف جنسی را بگیرد، ماهش در خانه‌ی هشتم است که خانه‌ی رابطه‌ی جنسی است و هر دو به ثور مربوط‌‌اند که لذت است و مادیات. و از آن‌جا که بسیاری از سیاره‌های بیل در خانه‌ی اول‌ که خانه‌ی شخصیت است، هستند، نزد مردم، با وجود معایبی كه دارد، مورد قبول واقع می‌شود. از طرف دیگر، به دلیل این‌که در نقشه‌اش، فاقد آب است، بی‌احساس است و سنگدل. بعد معنی جهت شمالی را برای‌مان تفسیر کرد که زندگی ازدست‌رفته است و گفت جهت جنوبی هیلاری و عطارد بیل، با هم موافق‌اند.در نهایت، نقشه‌ی بایرون را بررسی کردیم که در آن، اورانوس در نبتون، دلیل رویا و خیال و پیش‌گویی بود و از آن‌جا که زهره در خانه‌ی هشتم با پلوتو، سیاره‌ی محرّمات بود، دانستیم چرا با خواهرش، رابطه‌ی نامشروع داشت و طره‌های مویش را نزد خود نگه می‌داشت.

این ماجرا را روزی در گردش صبحگاهی در ریجنت برای پدرم تعریف کردم: پس از این‌که کتابم، «منزلگاه‌های ماه» را تمام کردم، برای یادگیری دروس ستاره‌شناسی به سراغ خانم کیم رفتم و روزی از او پرسیدم آیا یک مدرس ستاره‌شناسی سراغ دارد که در بازارهای مالی و بورس تخصص داشته باشد؟ گفت نمی‌داند اما برایم می‌پرسد. پس از یک هفته جستجو، خانمی اهل ملبورن یافت به نام اولگا. وقتی با اولگا تماس گرفتیم، عذرخواهی کرد و گفت که مدرّس نظری است و متخصص در زمینه‌ی دانشمندی ستاره‌شناس به نام جین مات در دهه‌ی پنجاه قرن بیستم. سپس به ما بیل سرّوبی را معرفی کرد که مقیم وین بود. با بیل که تماس گرفتم، متوجه شدم که از سال 1994 تا 2004 در ابوظبی کار می‌کرده و وقتی پرسیدم محل کارش کجا بود، گفت: آدیا. پرسیدم با که؟ گفت با ناصر السُوَیدی و محمد بن حموده و علی السید. از این تصادف، شگفت‌زده شدم و با ناصر تماس گرفتم که مطمئن شوم و درست بود! بعد بیل و همچنین اولگا را دعوت کردم که به لندن بیایند. آوریل 2013 بود و آن سال برای پیگیری درمان مادرم در لندن به سر می‌بردم. بعد از آن، در آوریل 2014، بیل و اولگا و کیم را به ابوظبی دعوت کردم و اوقاتی خوش را با آن‌ها گذراندیم. پدر، اما گویی رغبت چندانی به این آشنایی نداشت، اگرچه با اندکی شوخی و خنده با آن مواجه شد.

 

درسی از ستاره شناسی با کیم وارلی کیم گفت «گالامور» یعنی فریبنده یا جادوگر؛ کلمه‌ای است نبتونی و اصلش از دمیدن در جادو، و مریلین مونرو چنین بود؛ اگرچه شاید زندگی خانوادگی‌اش سخت بود (زحل در خانه چهارم) یا در تحصیل علم و دانش، استعدادی نداشت. کیم ادامه داد: هر که در تقابل ماه و نبتون به دنیا بیاید، آینه‌ای می‌شود که اسرار نهانش را فاش می‌کند و وقتی نبتون در خانه‌ی اول باشد، شخص فکر می‌کند قربانی است. در مورد فاطمه که نبتون در خانه‌ی هفتم استT دیگران تبدیل به قربانی می‌شوند و اورانوس در خانه‌ی هشتم، همان جایی است که روبن ویلیامز که یک سال پیش خودکشی کرد، آن‌جا به دنیا آمده بود و در چنین حالتی، از زهره‌ی خود در اسد در میان گنبد آسمان (ام سی) امید مجد و شهرت دارد. کیم گفت خانه‌ی دوازدهم، کابین زیرین سکان در کشتی است که منطقه‌ی ناخودآگاه است. وقتی پرسیدم که آیا شعر در این خانه ربطی به عطارد دارد یا نه، پاسخ داد: بله، قطعا. مریخ هم در خانه‌ی هشتم علامت آه و ناله است. وقتی کیم نقشه‌ی مریلین را با نقشه‌ی تفاوت سیاره‌های ساعت مرگش منطبق کرد، دید که خورشیدش در موضعی نحس با پلوتو بوده که ستاره‌ی تاریکی و توطئه است. بعد نقشه‌ی هیلاری کلینتون را خواندیم و کیم با اطمینان گفت که خورشید در خانه‌ی دوازدهم، جهان را روشن می‌کند اما در مقابل، محصور شهرت می‌شود. کیم در این‌باره، لطیفه‌ای تعریف کرد: روزی بیل کلینتون و همسرش هیلاری، کارگر پمپ بنزین را دیدند که روزگاری با هیلاری رابطه عاشقانه داشته بود. بیل که می‌خواسته سربه‌سر همسرش بگذارد، گفته بود: اگر با این مرد ازدواج می‌کردی، حالا بیش از یک کارگر پمپ بنزین یا همسر یک کارگر پمپ بنزین نبودی. همسرش هم فورا پاسخ گفته بود: اگر با او ازدواج می‌کردم، حالا رئیس جمهور شده بود. بعد از کیم درباره‌ی تأثیر رسوایی لوینسکی روی هیلاری پرسیدم و گفت: هر که ماهش در حوت باشد، شخصی است بی‌اعتنا؛ به‌علاوه، مریخ در اسد، قهرمان است و در پلوتو، قهرمانی است تسلیم‌ناپذیر. بیل کلینتون هم که نتوانست جلوی میل خود به انحراف جنسی را بگیرد، ماهش در خانه‌ی هشتم است که خانه‌ی رابطه‌ی جنسی است و هر دو به ثور مربوط‌‌اند که لذت است و مادیات. و از آن‌جا که بسیاری از سیاره‌های بیل در خانه‌ی اول‌ که خانه‌ی شخصیت است، هستند، نزد مردم، با وجود معایبی كه دارد، مورد قبول واقع می‌شود. از طرف دیگر، به دلیل این‌که در نقشه‌اش، فاقد آب است، بی‌احساس است و سنگدل. بعد معنی جهت شمالی را برای‌مان تفسیر کرد که زندگی ازدست‌رفته است و گفت جهت جنوبی هیلاری و عطارد بیل، با هم موافق‌اند. در نهایت، نقشه‌ی بایرون را بررسی کردیم که در آن، اورانوس در نبتون، دلیل رویا و خیال و پیش‌گویی بود و از آن‌جا که زهره در خانه‌ی هشتم با پلوتو، سیاره‌ی محرّمات بود، دانستیم چرا با خواهرش، رابطه‌ی نامشروع داشت و طره‌های مویش را نزد خود نگه می‌داشت. این ماجرا را روزی در گردش صبحگاهی در ریجنت برای پدرم تعریف کردم: پس از این‌که کتابم، «منزلگاه‌های ماه» را تمام کردم، برای یادگیری دروس ستاره‌شناسی به سراغ خانم کیم رفتم و روزی از او پرسیدم آیا یک مدرس ستاره‌شناسی سراغ دارد که در بازارهای مالی و بورس تخصص داشته باشد؟ گفت نمی‌داند اما برایم می‌پرسد. پس از یک هفته جستجو، خانمی اهل ملبورن یافت به نام اولگا. وقتی با اولگا تماس گرفتیم، عذرخواهی کرد و گفت که مدرّس نظری است و متخصص در زمینه‌ی دانشمندی ستاره‌شناس به نام جین مات در دهه‌ی پنجاه قرن بیستم. سپس به ما بیل سرّوبی را معرفی کرد که مقیم وین بود. با بیل که تماس گرفتم، متوجه شدم که از سال 1994 تا 2004 در ابوظبی کار می‌کرده و وقتی پرسیدم محل کارش کجا بود، گفت: آدیا. پرسیدم با که؟ گفت با ناصر السُوَیدی و محمد بن حموده و علی السید. از این تصادف، شگفت‌زده شدم و با ناصر تماس گرفتم که مطمئن شوم و درست بود! بعد بیل و همچنین اولگا را دعوت کردم که به لندن بیایند. آوریل 2013 بود و آن سال برای پیگیری درمان مادرم در لندن به سر می‌بردم. بعد از آن، در آوریل 2014، بیل و اولگا و کیم را به ابوظبی دعوت کردم و اوقاتی خوش را با آن‌ها گذراندیم. پدر، اما گویی رغبت چندانی به این آشنایی نداشت، اگرچه با اندکی شوخی و خنده با آن مواجه شد.   , Electronic Village, His excellency mohammed ahmed khalifa al suwaidi, Arabic Poetry, Arabic Knowledge, arabic articles, astrology, science museum, art museum,goethe museum, alwaraq, arab poet, arabic poems, Arabic Books,Arabic Quiz, القرية الإلكترونية , محمد أحمد خليفة السويدي , محمد أحمد السويدي , محمد السويدي , محمد سويدي , mohammed al suwaidi, mohammed al sowaidi,mohammed suwaidi, mohammed sowaidi, mohammad alsuwaidi, mohammad alsowaidi, mohammed ahmed alsuwaidi, محمد السويدي , محمد أحمد السويدي , muhammed alsuwaidi,muhammed suwaidi, ,

Related Articles

خريطة طالع المتنبي
درسی از ستاره شناسی با کیم وارلی
Lessons in astrology with Kim Farley(Merlin Monroe)


Visa_MasterCard

Privacy Policy   Cookie Policy   Terms and Conditions